BAS Бухгалтерія
BAS Бухгалтерія

BAS Бухгалтерія

  BAS Бухгалтерія - це найкраще рішення для автоматизації роботи в організаціях, що займаються різними видами діяльності та на різних системах налогообкладання. В одній базі можна одночасно відвідувати декілька організацій та приватних підприємців. Крім того, програмний продукт легко аналізував участь у цілому за бізнесом. Современныйинтерфейс, який можна настроїти в користувальницькому режимі, можливість роботи через веб-інтерфейс, самостійно вимірювати форми журналів і документів, що дозволяють підвищити зручність і комфорт роботи з програмою.

ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ BAS БУХГАЛТЕРІЇ 

ОБЛІК ДЕКІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ОДНІЙ БАЗІ

Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі.

Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок).

ОБЛІК ЗАПАСІВ

Підтримка складського і партійного обліку.

Облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів.

Облік ТЗВ.

Документи по складському обліку, включаючи комплектацію, розукомплектацію.

ОБЛІК ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі.

Облік в роздробі з використанням автоматизованої і неавтоматизованої торгової точки. Можливість обліку за цінами закупівлі або цінами продажу.

Облік поворотної тари при торгівлі.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

Облік безготівкових грошових коштів.

Облік грошових коштів у валюті.

Можливість планування надходження або витрачання грошових коштів.

Робота з обробкою обміну з банком.

Облік готівкових грошових коштів.

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів.

Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам.

Виділення кольором документів з різними варіантами відбору.

Звітність по взаєморозрахунках.

ОБЛІК ОС, МНМА, НМА І МБП

Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами.

Повна інформація про ОС в картці ОС.

Пооб'єктний або кількісний облік МНМА.

Облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами.

Автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору.

Повний облік НМА.

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

Облік виробництва продукції і напівфабрикатів.

Облік виробництва внутрішніх послуг.

Облік реалізації послуг з використанням або без використання планових цін.

Використання різних варіантів розподілу прямих і загальновиробничих витрат. Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг за допомогою документа «Закриття місяця».

ОБЛІК ПДВ

Налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента.

Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ.

Автоматичне створення ПН за допомогою обробки «Формування податкових накладних» за період.

Вивантаження ПН і РК для передачі в контролюючі організації.

Формування звітності з ПДВ.

ОБЛІК ЗАРПЛАТИ

Опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі.

При використанні зовнішньої програми в BAS Бухгалтерія можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу.

Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.

Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДІВ, ЗВІТНІСТЬ

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші.

Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.

Зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів.

Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності.

Синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».

Назва продукту

Ціна, грн

Програмна продукція "BAS Бухгалтерія. ПРОФ"

6690.00

Програмна продукція "BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів"

12900.00

Возврат к списку