Управління виробничим підприємством для України

Управління виробничим підприємством для України

         Все частіше і частіше у виробничого підприємства виникає потреба в організації комплексної інформаційної системи, яка відповідала б корпоративним, державним і міжнародним стандартам і забезпечила фінансово-господарську діяльність компанії загалом. Впровадження такої інформаційної системи є реальною конкурентною перевагою в нинішніх умовах.
         Рішення «Автоматизація промислового підприємства холдингу» («Управління виробничим підприємством для України») — унікальне і затребуване на ринку прикладних рішень, що належать до систем ERP-класу, яке дозволяє охопити всі потреби управління і обліку на виробничих підприємствах.
 Діяльність компанії стає більш наочною, контрольованою і керованою за рахунок роботи всіх відділів, що роблять вплив на роботу виробничого підприємства в єдиній інформаційній базі.

Типове рішення дозволяє використовувати РАУЗ (розширену аналітику обліку витрат) — новий механізм обліку собівартості запасів і витрат. Використання РАУЗ дозволяє скоротити час розрахунку собівартості в 6-7 разів; проводити документи «заднім числом» і це не впливає на правильність ведення обліку запасів і витрат; не виконувати ресурсомісткі процедури перепроведения документів перед регламентними операціями закриття періоду.

Автоматичний розрахунок собівартості забезпечує керівництво достовірною інформацією про структуру витрат. Завдяки зручним звітам можна бачити реальний стан компанії і планувати її роботу на довгу перспективу.

«Управління виробничим підприємством» має низку переваг:

Дозволяє вести оперативний облік виробництва, керувати витратами і своєчасно приймати управлінські рішення.

Планувати роботи: розподіляти трудові ресурси і ефективно завантажувати виробничі потужності.

Дозволяє оперативно управляти виробничим циклом.

Дозволяє формувати спеціалізовані виробничі звіти.

Дозволяє вести комплексний аналіз діяльності підприємства.

Дозволяє розраховувати собівартість продукції і надавати звіти про собівартість виробленої продукції: бланки калькуляції; таблиця розрахунків розподілу непрямих витрат.

Скорочує обсяги паперового документообігу на підприємстві.

Дозволяє оцінювати ефективність виробництва.

Спрощення та прискорення процесів формування регламентованої звітності.

 

Керівник підприємства та управлінці, які відповідають за розвиток бізнесу, отримують широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності. 

Керівники підрозділів, менеджери і співробітники, безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю із забезпечення процесу виробництва, — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи у своїх напрямах. 

Працівники облікових служб отримують кошти автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства до корпоративних стандартів виробничого підприємства. 

Бухгалтер підприємства з легкістю проводить операції по банках і касі, валютні операції, виконує облік основних засобів, нематеріальних активів, товарів і послуг, виконаних робіт, а також проводить розрахунки з іншими підприємствами, підзвітними особами і бюджетам, здійснює нарахування із заробітної плати.

Назва продукту

Ціна, грн

Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України"99000.00
Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України. Комплект на 10 користувачів +клієнт-сервер "141300.00

Возврат к списку