Бухгалтерія
Бухгалтерія
Редакція 2.0

Бухгалтерія

          Програмний продукт "Бухгалтерія" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія". Правила ведення обліку настроєно саме в конфігурації.

          "Бухгалтерія" призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

          "Бухгалтерія" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

          До складу "Бухгалтерії" включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" й типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який користувач може легко і швидко настроїти.

 Ведення обліку діяльності кількох організацій

За допомогою "Бухгалтерії" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас "Бухгалтерія" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання), тощо, а обов’язкову звітність формувати роздільно.

 Особливості інтерфейсу

Прикладне рішення розроблене на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":

·                     великий шрифт;

·                     збільшений робочий простір;

·                     нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів;

·                     доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна;

·                     зручний пошук у списках, управління пошуком;

·                     можливість додати до вибраного як об’єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.

 Функціональні опції

Налаштуваннями параметрів облікупередбачено низку функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов’язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до вилучення об’єктів конфігурації: у разі подальшого включення функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються до інтерфейсу.

Передбачені такі функціональні опції:

·                     Ведеться облік розрахунків у валюті.

·                     Ведеться облік зворотної тари.

·                     Ведеться облік бланків суворого обліку.

·                     Ведеться діяльність за договорами комісії.

·                     Ведеться роздрібна торгівля.

·                     Ведеться виробнича діяльність.

 Функціональні можливості редакції 2.0

·         Облік товарно-матеріальних цінностей

·         Складський облік

·         Облік торговельних операцій

·         Облік комісійної торгівлі

·         Облік операцій із тарою

·         Облік банківських і касових операцій

·         Облік розрахунків із контрагентами

·         Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

·         Облік основного й допоміжного виробництва

·         Облік напівфабрикатів

·         Облік непрямих витрат

·         Кадровий облік

·          Облік заробітної плати

·         Облік ПДВ

·         Єдиний податок

·         Стандартні бухгалтерські звіти

·         Регламентована звітність

·         Синхронізація з іншими конфігураціями

 Версії

·         ПРОФ (постачається з редакцією 2.0)

·         Базова (постачається з редакцією 2.0)

·         Учбова (постачається з редакцією 1.2)


Назва продукту

Ціна, грн

Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України"

6690.00

Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів"

12900.00

Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України. Базова версія"

2240.00

Возврат к списку