Бухгалтерія

          "Бухгалтерія" призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Подробнее
Зарплата та Кадри

          Програма "Зарплата та управління персоналом"  це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.

Подробнее
Управління торгівлею

          Програмний продукт "Управління торгівлею" - це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє:
  • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
  • працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу;
  • швидко і в зручній формі одержувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

Подробнее
Управління невеликою фірмою

          Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства - торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та інших операцій. – Реєстрація операцій виконується за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкарських форм.

Подробнее
Роздрібна торгівля

          Програмний продукт "Роздріб" призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.

Подробнее